Math Online:s historik

 

Idén med Math Online uppstod sommaren 2006 när man på KTH hade bestämt sig att lägga upp förberedande kurser i matematik och fysik på webben för att hjälpa de blivande teknologerna på traven. Varför inte ha sådana kurser redan på gymnasiet – var tanken.

 

Vårterminen 2010 började Math Online utvecklas med ambitionen att skapa ett läromedel för gymnasier. Över sommaren skrevs de första kurserna enligt de dåvarande kursplanerna för gymnasiematematiken.

 

Under vårterminen 2011 startades ett pilotprojekt på Mikael Elias Teoretiska Gymnasiet i Stockholm. En kurs i Matematik C genomfördes i skolans klass Sp3b med Math Online som kursmaterial. Detta första försök gav goda resultat och utvärderades i en enkät vars sammanfattning kan läsas här.

 

Senare användes Math Online i klassrum på Designgymnasiet i Nacka. Under tiden anpassades innehållet till Skolverkets nya kursplan GY11. Sex av skolans klasser med olika program och inriktningar har sedan dess läst kurserna Matematik C, 3b och 3c med Math Online som kursmaterial. Dessa försök har gett mycket bra resultat, se denna utvärdering.

 

Sammanlagt har Math Online använts i sex år i olika klasser och program.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om författaren


Taifun Alishenas föddes i Iran, växte upp i Tyskland och studerade matematik i Hamburg.


På 80-talet flyttade han med sin familj till Sverige och doktorerade i numerisk analys på KTH, Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi (NADA), under handledning av Germund Dahlquist (Prof. på KTH och Stanford University). Efter avlagd doktorsexamen undervisade han som lektor på KTH i Numerisk och tillämpad matematik.

 

Taifun fortsatte sin bana som lärare i programmering. Under denna tid författade han ett antal läroböcker i olika programmeringsspråk som används i flertal skolor i Sverige, se www.taifun.se.

 

Våren 2006 var han med som ansvarig redaktör när man på KTH lade upp förberedande kurser i matematik och fysik på webben. Sedan 2010 började Taifun att utveckla Math Online som ett digitalt läromedel för gymnasieelever.

 

För att ha nära kontakt med ungdomar och dra lärdomar av deras matteproblem för sin pedagogik började Taifun att arbeta som mattelärare på olika gymnasier i Stockholm. Hans elever i matematik blev hans lärare i pedagogik och didaktik.

 

2017 lanserades appen Mattekollen (betaversion) – ett digitalt läromedel i matematik för gymnasieelever.

 

Hösten 2018 publicerade Taifun boken Koda matte med Python – Programmering i matematik.


Läs mer i Taifuns fullständiga CV.