”Motivationen för att lära sig matematik i skolan borde vara att träna hjärnan, öva sig i logiskt tänkande och stärka sin abstraktionsförmåga.”

 

Math Online är en digital helhetslösning för klassrumsundervisning i matematik på gymnasiets samtliga program som kombinerar webbens stimulerande lättillgänglighet med en hög pedagogisk och vetenskaplig standard. 

 

Varje kurs omfattar inte bara teorigenomgångar och övningar med fullständiga lösningar, utan även planeringar, diagnos- och kapitelprov, förberedelsetest för nationella proven, självrättande digitalt provsystem, extra mattestöd och lärarhandledning.


Läromedlet följer Skolverkets ämnesplan för matematik (GY11) med fokus på kursmålen och nationella proven.

 

Webbgränssnittet höjer elevernas lust att lära sig matte på ett stimulerande sätt. Istället för en traditionell linjär struktur erbjuder Math Online en dynamisk hyperlänkstruktur som är effektivare för den samtida inlärningen av matematik. Dessutom kan elever plugga matte när och var som helst och de slipper bära med sig böcker till och från skolan.

 

m(o) ersätter inte läraren utan är ett verktyg i pedagogens händer för att underlätta klassrumsundervisningen. I och med att plattformen tillhandahåller fullständiga genomgångar för varenda lektion, minskas lärarens förberedelsearbete avsevärt. Därmed blir det möjligt för läraren att koncentrera sig mer på elevernas individuella utveckling och utforma sin pedagogik.Vår pedagogik

 

 använder i sina genomgångar exempelorienterad undervisning och åskådliggör teorin med exempel för att illustre­ra matematikens abstrakta begrepp. Vi går från det konkreta till det allmänna istället för tvärtom: elevaktiviteter föredras före abstrakta föreläsningar. Mottot är learning by doing – teaching by example.

 

Vi eftersträvar enkelhet och klarhet vid presentation av matematiska problem med väl struk­turerade lösningar. Erfarenheten visar att endast lättförståeligt och strukturerat material som följer ett peda­gogiskt helhetskoncept fastnar i minnet och bidrar till livslångt lärande.

 

Vår ambition är att nå bättre studieresultat genom att använda den moderna webbteknologins nya möjligheter och göra matematiken roligare och attraktivare för ungdomar utan att gå miste om den vetenskapliga noggrannheten.

 

  är orienterad mot den senaste forskningen inom matematisk didaktik, formativ bedömning och learning studies.
''Math Online höjer lusten och motivationen att studera matematik.''Vad tycker eleverna om Math Online?

 

”Uppskattar din hemsida extremt mycket, tycker att den är väldigt pedagogisk och bra!”.

(Johanna M.)

 

”Superbra med lösningar på alla tal.”

(Anna L.)

 

”Bra innehåll med bra lösningar och förklaringar.”

(David S.)

 

”Formen var bra och hemsidans uppbyggnad likaså. Designen var simpel och lätt förstådd. Allt var tydligt.”

(Isak T.)


Elevkommentarer från utvärderingen vt 2011:

”Bra att man kan se lösningarna också.”

”Mycket bra innehåll som hjälper mycket under kursens gång.”

”Mycket bra utformad hemsida som verkligen är lätt att förstå samt enkel att navigera igenom.”

 

Elevkommentarer från utvärderingen vt 2015:

”Det var ett lättare sätt att lära sig på och gjorde det lättare att förstå.”

”Teoridelen var lätt förstådd.”

”Diagnosproven var väl gjorda med relevanta uppgifter.”