Math Online är Sveriges första heltäckande digitala läromedel för klassrumsundervisning i matematik på gymnasiets samtliga program. Det innehåller kompletta kurser inklusive planeringar, teorigenomgångar, övningar med fullständiga lösningar, diagnosprov och mycket mer …

 

Läs mer och prova exempel

 

 

 

 

 

 

puff1.jpg

Fördelar för eleverna

 

Eleverna kan studera matte i egen takt och har via internet tillgång till allt material inkl. alla övningsuppgifters fullständiga lösningar med alla mellansteg.

Via länkar får de förklaring för okända matematiska begrepp. De kan diskutera matte med kompisar på nätet och följa kursen på distans vid sjukdom, frånvaro eller ledighet. 


Eleverna kan plugga inför proven var de vill, genomföra testproven obegränsat i ett digitalt, automatiskt rättande provsystem och kontrollera sina lösningar mot diagnosprovens fullständiga lösningar.


Elevens inlärningsförmåga stöds av att materialets alla delar: genomgångar, övningar, lösningar, diagnosprov osv. är konciperade av en författare och genomsyras av en röd tråd som tillämpar ett pedagogiskt helhetskoncept.

puff2.jpg

Fördelar för läraren

 

Math Online underlättar lärarens förberedelsearbete: Färdiga genomgångar på nätet kan användas vid varje lektion.

 

För varje kurs finns genomtänkta och beprövade planeringar.

 

Läraren får tid över för att utforma pedagogiken och orientera undervisningen mot t.ex. formativ bedömning och learning studies.

 

Lärarhandledning i form av färdiga kapitelprov med rättningsmallar, diagnosprov med fullständiga lösningar, extra uppgifter, förberedelseprov för nationella prov  osv. finns till förfogande.

 

Lärarens arbete stöds av den röda trådens pedagogik som på ett enhetligt sätt genomsyrar Math Online:s alla delar.

 

puff3.jpg

Fördelar för skolan

 

Math Online är ett modernt och tidsanpassat läromedel som gör en genomtänkt och beprövad pedagogik till­gänglig för alla. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt.


Nyutexaminerade lärare, lärarassistenter och vikarier kan få en mjuk start och leda undervisningen.

 

Skolan behöver inte ställa in lektioner när läraren är sjuk och skolan inte snabbt får tag i en vikarie: eleverna kan självständigt följa kursens aktuella delar enligt planering.

 

Kopiering av pappersmaterial tillhör historien.

 

Vid ändring av kursplan och förbättringar kan Math Online permanent och snabbt uppdateras.