Kursbeskrivning

 

Kursen Matematik 2a är en fortsättningskurs på Matematik 1a och följer Skolverkets ämnesplan GY 2011. Den motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen hette Matematik B.

 

Kursen kan ge meritpoäng för gymnasiets yrkesprogram. Den passar även för vuxenutbildningen. Matematik 2a förutsätter förkunskaper från kurser motsvarande Matematik 1a.

 

Kursens huvudingrediens består av att ta steget från 1:a gradsekvationer och -funktioner till motsvarande matematiska modeller av 2:a graden. Man går så att säga över från x till x2. Detta sker i de två första kapitlen. Sedan behandlas potens- och exponentialfunktioner. I sista kapitlet fördjupas kunskaperna om geometri som man lärt sig i Matematik 1a.

 

Innehållsförteckning

 

 • Kapitel 1 Linjära ekvationssystem
 • 1.1 Räta linjens ekvation i k-form
 • 1.2 En formel för linjens lutning
 • 1.3 Linjära modeller
 • 1.4 Räta linjens allmänna form
 • 1.5 Två linjära ekvationer med två obekanta
 • 1.6 Substitutionsmetoden och additionsmetoden
 • 1.7 Användning av linjära ekvationssystem
 • Diagnosprov kap 1 Linjära ekvationssystem
 • Lösningar till diagnosprov kap 1 Linjära ekvationssystem

 • Kapitel 2 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • 2.1 Grafisk lösning av andragradsekvationer
 • 2.2 Enkla andragradsekvationer: Kvadratrots- och nollproduktmetoden
 • 2.3 Konjugat- och kvadreringsreglerna
 • 2.4 Andragradsekvationer: Kvadratkomplettering och pq-formeln
 • 2.5 Användning av andragradsekvationer
 • 2.6 Andragradsfunktioner
 • 2.7 Användning av andragradsfunktioner
 • Diagnosprov 1 kap 2 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • Lösningar till diagnosprov 1 kap 2 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • Diagnosprov 2 kap 2 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • Lösningar till diagnosprov 2 kap 2 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner

 • Kap 3 Potens- och exponentialfunktioner
 • 3.1 Funktioner
 • 3.2 Potenser och rötter
 • 3.3 Potensfunktioner
 • 3.4 Exponentialfunktioner
 • 3.5 Användning av potens- och exponentialfunktioner
 • Diagnosprov kap 3 Potens- och exponentialfunktioner
 • Lösningar till diagnosprov kap 3 Potens- och exponentialfunktioner

 • Kap 4 Geometri
 • 4.1 Vinklar och vinkelsumma
 • 4.2 Yttrevinkel- och randvinkelsatsen
 • 4.3 Pythagoras sats
 • 4.4 Mönster och symmetrier
 • 4.5 Area- och volymskala
 • 4.6 Implikation och ekvivalens
 • 4.7 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
 • 4.8 Vektorer
 • Diagnosprov kap 4 Geometri
 • Lösningar till diagnosprov kap 4 Geometri