Kursbeskrivning

 

Matematik 1a är en obligatorisk 100 p-kurs som läses under gymnasiets första läsår på yrkesprogrammen. Den passar även för vuxenutbildning.

 

Kursen följer Skolverkets ämnesplan GY 2011 och motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen hette Matematik A.

 

Matematik 1a bygger på kunskaper från grundskolans kurser i matematik även om den innehåller en del repetitiva moment. Samtidigt fördjupas och vidareutvecklas kunskaperna från grundskolan och anpassas till relevanta behov inom karaktärsämnena.

 

Kursen behandlar i sex kapitel matematikens mest grundläggande discipliner som aritmetik, algebra, geometri, procent, funktioner samt sannolikhet och statistik. Detaljerat upplägg följer nedan:

 

Innehållsförteckning

 

 • Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal
 • 1.1 Om tal
 • 1.2 Räkneordning
 • 1.3 Decimaltal
 • 1.4 Negativa tal
 • 1.5 Bråk
 • 1.6 Grundpotensform
 • 1.7 Avrundning och överslagsräkning
 • Diagnosprov kap 1 Aritmetik
 • Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik

 • Kapitel 2 Procent
 • 2.1 Tre basproblem: Beräkning av delen, procent och det hela
 • 2.2 Procentenheter, promille och ppm
 • 2.3 Förändringsfaktor
 • 2.4 Upprepade procentuella förändringar
 • 2.5 Amortering, ränta och olika typer av lån
 • 2.6 Index
 • Diagnosprov kap 2 Procent
 • Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent

 • Kap 3 Algebra - räkning med bokstäver
 • 3.1 Algebraiska uttryck
 • 3.2 Förenkling av algebraiska uttryck
 • 3.3 Formler
 • 3.4 Ekvationer
 • 3.5 Användning av ekvationer
 • Diagnosprov kap 3 Algebra
 • Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra

 • Kap 4 Geometri
 • 4.1 Geometriska figurer
 • 4.2 Likformighet och skala
 • 4.3 Kongruens och symmetrier
 • 4.4 Storheter, enheter och mätetal
 • 4.5 Enhetsbyten och prefix
 • 4.6 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
 • 4.7 Vektorer
 • Diagnosprov kap 4 Geometri
 • Lösningar till diagnosprov kap 4 Geometri

 • Kap 5 Grafer och funktioner
 • 5.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer
 • 5.2 Funktioner
 • 5.3 Linjära funktioner
 • 5.4 Proportionalitet och förhållande
 • 5.5 Exponentialfunktioner
 • 5.6 Olika matematiska modeller
 • Diagnosprov kap 5 Grafer och funktioner
 • Lösningar till diagnosprov kap 5 Grafer och funktioner

 • Kap 6 Sannolikhet och statistik
 • 6.1 Enkla slumpförsök
 • 6.2 Slumpförsök i flera steg och träddiagram
 • 6.3 Beroende händelser
 • 6.4 Statistiska observationer
 • 6.5 Frekvenstabell, stolpdiagram, cirkeldiagram och histogram
 • 6.6 Rita diagram med kalkylprogram
 • Diagnosprov kap 6 Sannolikhet och statistik
 • Lösningar till diagnosprov kap 6 Sannolikhet och statistik