Kursbeskrivning

 

Kursen Matematik 2b är en fortsättningskurs på Matematik 1b och följer Skolverkets ämnesplan GY 2011. Den motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kurs-
planen hette Matematik B.

 

Kursen kan ge meritpoäng för gymnasiets Samhällsvetenskaps- (SA), Ekonomi- (EK), Humanistiska (HU), Estetiska (ES) och andra program. Den passar även för vuxenutbildningen. Matematik 2b förutsätter förkunskaper från kurser motsvarande Matematik 1b.

 

Kursen består i huvudsak av att ta steget från 1:a gradsekvationer och -funktioner till motsvarande matematiska modeller av 2:a graden. Man går alltså över från x till x², vilket sker i de två första kapitlen. Sedan följer en introduktion till logaritmer. I de två sista kapitlen fördjupas kunskaperna om geometri och statistik som man lärt sig i Matematik 1b.

 

Innehållsförteckning

 

 • Kapitel 1 Linjära ekvationssystem
 • 1.1 Räta linjens ekvation i k-form
 • 1.2 Formeln för räta linjens lutning
 • 1.3 Parallella och vinkelräta linjer
 • 1.4 Räta linjens två standarduppgifter
 • 1.5 Linjära modeller
 • 1.6 Räta linjens ekvation i allmän form
 • 1.7 Grafisk lösning av linjära ekvationssystem
 • 1.8 Substitutionsmetoden för två ekvationer med två obekanta
 • 1.9 Additionsmetoden för två ekvationer med två obekanta
 • 1.10 Användning av linjära ekvationssystem
 • Diagnosprov kap 1 Linjära ekvationssystem
 • Lösningar till diagnosprov kap 1 Linjära ekvationssystem

 • Kapitel 2 Funktioner
 • 2.1 Funktionsbegreppet
 • 2.2 Funktionssymbolen f (x)
 • 2.3 Beräkningar med funktioner
 • 2.4 En funktions definitions- & värdemängd
 • Diagnosprov kap 1 & 2 Linjära ekvationssystem och Funktioner
 • Lösningar till diagnosprov kap 1 & 2 Linjära ekvationssystem och Funktioner

 • Kapitel 3 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • 3.1 Konjugat- och kvadreringsreglerna
 • 3.2 Faktorisering
 • 3.3 Enkla andragradsekvationer: Kvadratrots- och nollproduktmetoden
 • 3.4 Grafisk lösning av andragradsekvationer
 • 3.5 Andragradsekvationers allmänna lösningsmetod: p-q formeln
 • 3.6 Användning av p-q formeln
 • 3.7 Komplexa tal
 • 3.8 Användning av andragradsekvationer
 • 3.9 Andragradsfunktioner
 • 3.10 Andragradsfunktioners symmetrilinje & största/minsta värde
 • 3.11 Användning av andragradsfunktioner
 • Diagnosprov 1 kap 3 Andragradsekvationer och andragradsfunktione
 • Lösningar till diagnosprov 1 kap 3 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • Diagnosprov 2 kap 3 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • Lösningar till diagnosprov 2 kap 3 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner

 • Kapitel 4 Logaritmer
 • 4.1 Potenser
 • 4.2 Potensekvationer med rationella exponenter
 • 4.3 Exponentialfunktioner
 • 4.4 10-logaritmer
 • 4.5 Logaritmlagarna
 • 4.6   Användning av logaritmer
 • Diagnosprov kap 4 Logaritmer
 • Lösningar till diagnosprov kap 4 Logaritmer

 • Kapitel 5 Geometri
 • 5.1 Vinklar och yttrevinkelsatsen
 • 5.2 Randvinkelsatsen
 • 5.3 Likformighet och skala
 • 5.4 Bevis med likformighet
 • 5.5 Användning av likformighet
 • 5.6 Pythagoras sats
 • 5.7 Avstånds- & mittpunktsformeln
 • 5.8 Kongruens
 • 5.9 Area- & volymskala
 • Diagnosprov kap 5 Geometri
 • Lösningar till diagnosprov kap 5 Geometri

 • Kapitel 6 Statistik
 • 6.1 Presentation av mätdata
 • 6.2 Lägesmått
 • 6.3 Spridningsmått
 • 6.4 Standardavvikelse
 • 6.5 Normalfördelning
 • Diagnosprov kap 6 Statistik
 • Lösningar till diagnosprov kap 6 Statistik