Kursbeskrivning

 

Matematik 3c är en obligatorisk 100 p-kurs för gymnasiets Naturvetenskaps- (NA) och Teknikprogram (TE), men kan även ge meritpoäng som frivillig kurs för gymnasiets andra program. Den passar även för vuxenutbildning och basår.

 

Kursen följer Skolverkets ämnesplan GY 2011 och motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen hette Matematik C.

 

Matematik 3c är en fortsättningskurs på Matematik 2c och förutsätter kunskaper motsvarande denna kurs.

 

Det som står i fokus av denna kurs är begreppet derivata. Som en förberedelse på detta gås igenom en hel del algebra. Även olika typer av funktioner som togs upp i Matematik 2c, vidareutvecklas och fördjupas. I kapitlet Användning av derivata tillämpas teorin på praktiska problem, speciellt extremvärdesproblem. Kursen fortsätter med derivatans omvända operation, nämligen integration. Det avslutande kapitlet handlar om trigonometri – läran om beräkning av trianglar.

 

Innehållsförteckning

 


 • Kap 1 Algebra och funktioner
 • 1.1 Polynom
 • 1.2 Faktorisering av polynom
 • 1.3 Rationella uttryck
 • 1.4 Talet $e$: Funktionerna $y = $e$^{x}$ och $y = lnx$
 • 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
 • 1.6 Absolutbelopp
 • Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
 • Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
 • Diagnosprov 2 Algebra och funktioner
 • Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner

 • Kap 2 Derivata
 • 2.1 Introduktion till derivata
 • 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
 • 2.3 Gränsvärde
 • 2.4 Derivatans definition
 • 2.5 Deriveringsregler
 • 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
 • 2.7 Numerisk derivering
 • Diagnosprov Kap 2 Derivata
 • Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata

 • Kap 3 Användning av derivata
 • 3.1 Växande och avtagande
 • 3.2 Lokala maxima och minima
 • 3.3 Terasspunkter
 • 3.4 Kurvkonstruktioner
 • 3.5 Extremvärdesproblem
 • Diagnosprov kap 3 Användning av derivata
 • Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata

 • Kap 4 Integraler
 • 4.1 Primitiva funktioner
 • 4.2 Primitiva funktioner med villkor
 • 4.3 Integral som area under kurvan
 • 4.4 Integralberäkning med primitiv funktion
 • 4.5 Användning av integraler
 • Diagnosprov kap 4 Integraler
 • Lösningar till diagnosprov kap 4 Integraler

 • Kap 5 Trigonometri
 • 5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
 • 5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln
 • 5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar
 • 5.4 Areasatsen
 • 5.5 Sinussatsen och dess två fall
 • 5.6 Cosinussatsen