Kursbeskrivning

 

Kursen Matematik 2c är en fortsättningskurs på Matematik 1c och följer Skolverkets ämnesplan GY 2011. Den motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen hette Matematik B.

 

Kursen är obligatorisk för gymnasiets Naturvetenskapsprogram (NA) och Teknikprogram (TE) och kan ge meritpoäng även som frivillig kurs för gymnasiets andra program. Den passar också för vuxenutbildningen. Matematik 2c förutsätter förkunskaper från kurser motsvarande Matematik 1c.

 

Kursens huvudingrediens består av att ta steget från 1:a gradsekvationer och -funktioner till motsvarande matematiska modeller av 2:a graden. Man går så att säga över från x till x2. Detta sker i de två första kapitlen. Sedan följer en introduktion till logaritmer. I de två sista kapitlen fördjupas kunskaperna om geometri och statistik som man lärt sig i Matematik 1c.

 

Innehållsförteckning

 

 • Kapitel 1 Linjära ekvationssystem
 • 1.1 Räta linjens ekvation i k-form
 • 1.2 En formel för linjens lutning
 • 1.3 Linjära modeller
 • 1.4 Räta linjens allmänna form
 • 1.5 Två linjära ekvationer med två obekanta
 • 1.6 Substitutionsmetoden och additionsmetoden
 • 1.7 Tre linjära ekvationer med tre obekanta
 • 1.8 Användning av linjära ekvationssystem
 • Diagnosprov kap 1 Linjära ekvationssystem
 • Lösningar till diagnosprov kap 1 Linjära ekvationssystem

 • Kapitel 2 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • 2.1 Grafisk lösning av andragradsekvationer
 • 2.2 Enkla andragradsekvationer: Kvadratrots- och nollproduktmetoden
 • 2.3 Konjugat- och kvadreringsreglerna
 • 2.4 Andragradsekvationer: Kvadratkomplettering och pq-formeln
 • 2.5 Användning av andragradsekvationer
 • 2.6 Rotekvationer
 • 2.7 Komplexa tal
 • 2.8 Andragradsfunktioner
 • 2.9 Användning av andragradsfunktioner
 • Diagnosprov 1 kap 2 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner
 • Lösningar till diagnosprov 1 kap 2 Andragradsekvationer och andragradsfunktioner

 • Kap 3 Exponentialekvationer och logaritmer
 • 3.1 Potensekvationer med rationella exponenter
 • 3.2 Exponentialekvationer
 • 3.3 Logaritmer: 10-logaritmen
 • 3.4 Logaritmlagarna
 • 3.5 Logaritmer med olika baser
 • 3.6 Användning av exponentialekvationer och logaritmer
 • Diagnosprov kap 3 Exponentialekvationer och logaritmer
 • Lösningar till diagnosprov kap 3 Exponentialekvationer och logaritmer

 • Kap 4 Geometri
 • 4.1 Vinklar och yttrevinkelsatsen
 • 4.2 Randvinkelsatsen
 • 4.3 Likformighet och skala
 • 4.4 Pythagoras sats
 • 4.5 Kongruens
 • 4.6 Analytisk geometri: avstånds- och mittpunktsformeln
 • Diagnosprov kap 4 Geometri
 • Lösningar till diagnosprov kap 4 Geometri

 • Kap 5 Statistik
 • 5.1 Presentation av mätdata
 • 5.2 Lägesmått
 • 5.3 Spridningsmått
 • 5.4 Standardavvikelse
 • 5.5 Normalfördelning
 • 5.6 Regressionsanalys
 • Diagnosprov kap 5 Statistik
 • Lösningar till diagnosprov kap 5 Statistik