Kursbeskrivning

 

Matematik 1c är en obligatorisk 100 p-kurs som läses under gymnasiets första läsår på bl.a. Naturvetenskaps- (NA) och Teknikprogram (TE). Den passar även för vuxenutbildning och basår.

 

Kursen följer Skolverkets ämnesplan GY 2011 och motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen hette Matematik A.

 

Matematik 1c bygger på kunskaper från grundskolans kurser i matematik även om den innehåller en del repetitiva moment. Samtidigt fördjupas och vidareutvecklas kunskaperna från grundskolan och anpassas till relevanta behov inom karaktärsämnena.

 

Kursen behandlar i sex kapitel matematikens mest grundläggande discipliner som aritmetik, algebra, geometri, procent, funktioner samt sannolikhet och statistik. Detaljerat upplägg följer nedan:

 

Innehållsförteckning

 

 • Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal
 • 1.1 Om tal
 • 1.2 Räkneordning
 • 1.3 Decimaltal
 • 1.4 Negativa tal
 • 1.5 Bråk
 • 1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering
 • 1.7 Potenser
 • 1.8 Kvadratrötter och högre rötter
 • 1.9 Talsystem med olika baser
 • Diagnosprov kap 1 Aritmetik
 • Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik

 • Kapitel 2 Procent
 • 2.1 Tre basproblem: Beräkning av delen, procent och det hela
 • 2.2 Procentenheter, promille och ppm
 • 2.3 Förändringsfaktor
 • 2.4 Upprepade procentuella förändringar
 • 2.5 Amortering, ränta och olika typer av lån
 • 2.6 Index
 • Diagnosprov kap 2 Procent
 • Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent

 • Kap 3 Algebra - räkning med bokstäver
 • 3.1 Algebraiska uttryck
 • 3.2 Förenkling av algebraiska uttryck
 • 3.3 Faktorisering
 • 3.4 Ekvationer
 • 3.5 Potensekvationer
 • 3.6 Användning av ekvationer
 • 3.7 Olikheter
 • Diagnosprov kap 3 Algebra
 • Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra

 • Kap 4 Geometri
 • 4.1 Geometriska satser och bevis
 • 4.2 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
 • 4.3 Vektorer
 • 4.4 Räkning med vektorer
 • 4.5 Implikation och ekvivalens
 • Diagnosprov kap 4 Geometri
 • Lösningar till diagnosprov kap 4 Geometri

 • Kap 5 Grafer och funktioner
 • 5.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer
 • 5.2 Grafritning med grafräknare
 • 5.3 Funktioner
 • 5.4 Linjära funktioner
 • 5.5 Proportionalitet
 • 5.6 Potens- och exponentialfunktioner
 • 5.7 Olika matematiska modeller
 • Diagnosprov kap 5 Grafer och funktioner
 • Lösningar till diagnosprov kap 5 Grafer och funktioner

 • Kap 6 Sannolikhet och statistik
 • 6.1 Enkla slumpförsök
 • 6.2 Slumpförsök i flera steg och träddiagram
 • 6.3 Beroende händelser
 • 6.4 Statistiska observationer
 • 6.5 Frekvenstabell, stolpdiagram, cirkeldiagram och histogram
 • 6.6 Rita diagram med kalkylprogram
 • Diagnosprov kap 6 Sannolikhet och statistik
 • Lösningar till diagnosprov kap 6 Sannolikhet och statistik